[1]
O. Leszczak, „Obraz nauki i naukowca w aspekcie kulturowo-cywilizacyjnym: Polska – Ukraina – Rosja: The image of science and scientist in the cultural and civilization aspect: Poland – Ukraine – Russia”, pw, t. 11, nr 2, s. 47–61, grudz. 2020.