[1]
I. Nowakowska-Kempna, „Wizerunek malowany frazeologią (na przykładzie języka ukraińskiego): A picture painted in phraseology (on the example of Ukrainian language)”, pw, t. 11, nr 2, s. 471–486, grudz. 2020.