[1]
W. Łach, „Działania wojenne gen. Żeligowskiego wobec Litwy. Próby rozstrzygnięcia konfliktu przez ligę narodów : General Żeligowski’s warfare against Lithuania. Attempts to resolve the conflict by the League of Nations”, pw, t. 12, nr 2, s. 75–90, grudz. 2021.