[1]
G. Pełczyński i A. Pomieciński, „Armeńscy Jezydzi. Proces akulturacji a specyfika diaspory: Armenian Yezidis. The acculturation process and the specificity of the diaspora”, pw, t. 12, nr 2, s. 263–276, grudz. 2021.