[1]
T. Graczykowska, „Obraz radzieckiego sportu w moskiewskiej „Trybunie Radzieckiej” w ujęciu ideologicznym i językowym (1927-1938): Soviet sport in the Moscow newspaper «Trybuna Radziecka» – ideology and language (1927-1938)”, pw, t. 12, nr 2, s. 351–363, grudz. 2021.