Nowak, G. „O Rizomie I Cechach Rizomatycznych Na przykładzie powieści Michaiła Szyszkina «Взятие Измаила»”. Przegląd Wschodnioeuropejski, t. 9, nr 2, listopad 2018, s. 337-46, doi:10.31648/pw.3256.