Matveichyk, D. „Rozwój Biografistyki I Regionalistyki Powstania Styczniowego Na Białorusi W Historiografii Polskiej Okresu międzywojennego: The Development of Biography Studies and Regional Studies of the 1863–1864 Uprising in Belarus in Polish Historiography of the Interwar Period”. Przegląd Wschodnioeuropejski, t. 10, nr 1, czerwiec 2019, s. 89-101, doi:10.31648/pw.4505.