Gabryś-Sławińska, M. „Oswajanie „śmiertelnego niebezpieczeństwa”. Rewolucja Lutowa Na łamach «Tygodnika Ilustrowanego” W 1917 Roku: Taming “mortal danger”: The February Revolution on the Pages of “Illustrated Weekly» in 1917”. Przegląd Wschodnioeuropejski, t. 11, nr 1, czerwiec 2020, s. 123-34, doi:10.31648/pw.5975.