Szmyt, A. „Struktura Szkolnictwa W Imperium Rosyjskim Na początku XIX Wieku. Zarys Problemu: The Structure of Education in the Russian Empire at the Beginning of the 19th Century – Outline of the Issue”. Przegląd Wschodnioeuropejski, t. 12, nr 1, czerwiec 2021, s. 21-33, doi:10.31648/pw.6456.