Jurkowski, R. „Udział Polskich Ziemian Z Mińszczyzny W Pracach Rady Nadzwyczajnej Do Spraw związanych Z Potrzebami Gospodarki Rolnej W Rosji W Latach 1902-1903: Participation of Polish Landowners from Minsk Guberniya in the Work of the Extraordi-Nary Council for Matters Connected With the Needs of Agriculture in Russia, in 1902-1903”. Przegląd Wschodnioeuropejski, t. 12, nr 1, wrzesień 2021, s. 43-62, doi:10.31648/pw.6460.