Pietnoczka, P. „Polityka Zagraniczna I bezpieczeństwo W Programach Wyborczych Partii Politycznych Podczas Kampanii Parlamentarnej 2019 R. W Ukrainie: Foreign and Security Policy in the Election Programs of Political Parties During the 2019 Parliamentary Campaign in Ukraine”. Przegląd Wschodnioeuropejski, t. 12, nr 1, wrzesień 2021, s. 125-36, doi:10.31648/pw.6465.