Staśkiewicz, U. „Organizacja Obrony Narodowej W Wybranych państwach. Analiza porównawcza Estonii, Finlandii I Rosji: Organization of National Defence in Selected Countries. Comparative Analysis of Estonia, Finland And Russia”. Przegląd Wschodnioeuropejski, t. 12, nr 1, wrzesień 2021, s. 137-52, doi:10.31648/pw.6466.