Rosik, P., i R. Wiśniewski. „Ruch Graniczny Z Polski Do Obwodu Kaliningradzkiego Na Tle pozostałych odcinków zewnętrznej Granicy Unii Europejskiej: Border Traffic from Poland to the Kaliningrad Region in the Context of Other Sections of the External Border of the European Union”. Przegląd Wschodnioeuropejski, t. 12, nr 1, wrzesień 2021, s. 195-08, doi:10.31648/pw.6470.