Hurska-Kowalczyk, L. „Główne podejścia Teoretyczne Do Analizy «kolorowych rewolucji» Na Obszarze Postradzieckim: Theoretical Approaches to the Analysis of ‘colour revolutions’ in Post-Soviet Space”. Przegląd Wschodnioeuropejski, t. 12, nr 1, wrzesień 2021, s. 225-34, doi:10.31648/pw.6473.