Witczak, K. T. „Ugrofinizmy W języku Staropruskim: Finno-Ugric Borrowings in Old Prussian”. Przegląd Wschodnioeuropejski, t. 12, nr 1, wrzesień 2021, s. 237-50, doi:10.31648/pw.6474.