Głuszkowski, M. „Problemy Wspierania międzypokoleniowej Transmisji języka mniejszości W społecznościach mniejszościowych. Na przykładzie staroobrzędowców mieszkających W Polsce: Institutional Support of Intergenerational Transmission of Minority Language (on the Example of Russian Old Believers in Poland)”. Przegląd Wschodnioeuropejski, t. 12, nr 1, wrzesień 2021, s. 251-68, doi:10.31648/pw.6475.