Starzyńska-Kościuszko, E. „Bronisław Ferdynand Trentowski Vs. Panslawizm Rosyjski: Bronisław Ferdynand Trentowski Vs. Russian Pan-Slavism”. Przegląd Wschodnioeuropejski, t. 12, nr 1, wrzesień 2021, s. 319-30, doi:10.31648/pw.6478.