Jakubowska-Krawczyk, K., i S. Romaniuk. „Kody Kulturowe Wykorzystywane W ukraińskiej Sztuce zaangażowanej (na przykładzie Prac A. Jermołenki I O. Komjachowa): Cultural Codes Used in Ukrainian Engaged Art (the Case of the Works of Andriy Yermolenko and Oleksandr Komjakhov)”. Przegląd Wschodnioeuropejski, t. 12, nr 1, wrzesień 2021, s. 343-56, doi:10.31648/pw.6480.