Kaminskaya, T. „Media Discourse of National Identity: Russia and Germany: Медиадискурс национальной идентичности: Россия и Германия”. Przegląd Wschodnioeuropejski, t. 12, nr 1, wrzesień 2021, s. 357-8, doi:10.31648/pw.6481.