Lis-Wielgosz, I. „Magistyka społeczno-Kulturowa W średniowiecznej Serbii, Czyli O Strategii Budowania Wizerunku Serbskich panujących: Social-Cultural Representation in the Medieval Serbia Namely, on the Strategies of Creating the Image of Serbian Rulers”. Przegląd Wschodnioeuropejski, t. 11, nr 2, grudzień 2020, s. 31-46, doi:10.31648/pw.6487.