Leszczak, O. „Obraz Nauki I Naukowca W Aspekcie Kulturowo-Cywilizacyjnym: Polska – Ukraina – Rosja: The Image of Science and Scientist in the Cultural and Civilization Aspect: Poland – Ukraine – Russia”. Przegląd Wschodnioeuropejski, t. 11, nr 2, grudzień 2020, s. 47-61, doi:10.31648/pw.6488.