Sładkiewicz, Żanna. „Linguistic Image of an Opposition Journalist in the Pragmatic Perspective: Речевой имидж оппозиционного журналиста в прагмалингвистическом ракурсе”. Przegląd Wschodnioeuropejski, t. 11, nr 2, grudzień 2020, s. 155-6, doi:10.31648/pw.6498.