Karwacka, M. „Obraz Rosji W Blogach Literackich Pisarzy Rosyjskich: Image of Russia in Literary Blogs of Russian Writers”. Przegląd Wschodnioeuropejski, t. 11, nr 2, grudzień 2020, s. 205-16, doi:10.31648/pw.6503.