Rybarczyk-Dyjewska, J. „Wizerunek Uzdrowicielki Syberyjskiej (Natalii Stiepanowej) W świetle Krytycznej Analizy Dyskursu: The Image of the Siberian Healer in the Light of Critical Discourse Analysis”. Przegląd Wschodnioeuropejski, t. 11, nr 2, grudzień 2020, s. 373-84, doi:10.31648/pw.6516.