Żukowski, A., i M. Chełminiak. „Détente między Zachodem a Wschodem. Konferencja Bezpieczeństwa I Współpracy W Europie Z Perspektywy Polski: Détente Between the West and the East. The Conference on Security and Cooperation in Europe from the Polish Perspective”. Przegląd Wschodnioeuropejski, t. 12, nr 2, grudzień 2021, s. 237-50, doi:10.31648/pw.6878.