Pełczyński, G., i A. Pomieciński. „Armeńscy Jezydzi. Proces Akulturacji a Specyfika Diaspory: Armenian Yezidis. The Acculturation Process and the Specificity of the Diaspora”. Przegląd Wschodnioeuropejski, t. 12, nr 2, grudzień 2021, s. 263-76, doi:10.31648/pw.6880.