Graczykowska, T. „Obraz Radzieckiego Sportu W Moskiewskiej „Trybunie Radzieckiej” W ujęciu Ideologicznym I językowym (1927-1938): Soviet Sport in the Moscow Newspaper «Trybuna Radziecka» – Ideology and Language (1927-1938)”. Przegląd Wschodnioeuropejski, t. 12, nr 2, grudzień 2021, s. 351-63, doi:10.31648/pw.6886.