Matveichyk, Dzmitry. „Rozwój Biografistyki I Regionalistyki Powstania Styczniowego Na Białorusi W Historiografii Polskiej Okresu międzywojennego: The Development of Biography Studies and Regional Studies of the 1863–1864 Uprising in Belarus in Polish Historiography of the Interwar Period”. Przegląd Wschodnioeuropejski 10, no. 1 (czerwiec 30, 2019): 89–101. Udostępniono kwiecień 16, 2024. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pw/article/view/4505.