Jurkowski, Roman. „Udział Polskich Ziemian Z Mińszczyzny W Pracach Rady Nadzwyczajnej Do Spraw związanych Z Potrzebami Gospodarki Rolnej W Rosji W Latach 1902-1903: Participation of Polish Landowners from Minsk Guberniya in the Work of the Extraordi-Nary Council for Matters Connected With the Needs of Agriculture in Russia, in 1902-1903”. Przegląd Wschodnioeuropejski 12, no. 1 (wrzesień 24, 2021): 43–62. Udostępniono grudzień 9, 2023. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pw/article/view/6460.