Ivanov, Andrei. „Sprawy Honorowe Z udziałem Polskich Deputowanych Do Dumy Państwowej Imperium Rosyjskiego W 1906 I 1913 Roku (na Materiale Prasy rosyjskiej): Affairs of Honour With Participation of Polish Deputies of Imperial Duma in 1906 and 1913 (following Russian Press)”. Przegląd Wschodnioeuropejski 12, no. 1 (wrzesień 24, 2021): 63–72. Udostępniono grudzień 5, 2023. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pw/article/view/6461.