Hurska-Kowalczyk, Liana. „Główne podejścia Teoretyczne Do Analizy «kolorowych rewolucji» Na Obszarze Postradzieckim: Theoretical Approaches to the Analysis of ‘colour revolutions’ in Post-Soviet Space”. Przegląd Wschodnioeuropejski 12, no. 1 (wrzesień 24, 2021): 225–234. Udostępniono grudzień 9, 2023. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pw/article/view/6473.