Witczak, Krzysztof Tomasz. „Ugrofinizmy W języku Staropruskim: Finno-Ugric Borrowings in Old Prussian”. Przegląd Wschodnioeuropejski 12, no. 1 (wrzesień 24, 2021): 237–250. Udostępniono listopad 28, 2023. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pw/article/view/6474.