Kosmeda, Tetyana, Katarzyna Janik, i Dominika Janczura. „Modern Onomastic Terminology: Ukrainian and Russian Scientific Discourse As to the Formation of the Internet Onomasticon: Сучасна ономастична термінологія: дискусії українських і російських учених щодо формування інтернет-ономастикону”. Przegląd Wschodnioeuropejski 12, no. 1 (wrzesień 24, 2021): 305–316. Udostępniono czerwiec 25, 2024. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pw/article/view/6477.