Starzyńska-Kościuszko, Ewa. „Bronisław Ferdynand Trentowski Vs. Panslawizm Rosyjski: Bronisław Ferdynand Trentowski Vs. Russian Pan-Slavism”. Przegląd Wschodnioeuropejski 12, no. 1 (wrzesień 24, 2021): 319–330. Udostępniono grudzień 4, 2023. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pw/article/view/6478.