Jakubowska-Krawczyk, Katarzyna, i Svitlana Romaniuk. „Kody Kulturowe Wykorzystywane W ukraińskiej Sztuce zaangażowanej (na przykładzie Prac A. Jermołenki I O. Komjachowa): Cultural Codes Used in Ukrainian Engaged Art (the Case of the Works of Andriy Yermolenko and Oleksandr Komjakhov)”. Przegląd Wschodnioeuropejski 12, no. 1 (wrzesień 24, 2021): 343–356. Udostępniono maj 25, 2024. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pw/article/view/6480.