Lis-Wielgosz, Izabela. „Magistyka społeczno-Kulturowa W średniowiecznej Serbii, Czyli O Strategii Budowania Wizerunku Serbskich panujących: Social-Cultural Representation in the Medieval Serbia Namely, on the Strategies of Creating the Image of Serbian Rulers”. Przegląd Wschodnioeuropejski 11, no. 2 (grudzień 30, 2020): 31–46. Udostępniono grudzień 6, 2023. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pw/article/view/6487.