Sładkiewicz, Żanna. „Linguistic Image of an Opposition Journalist in the Pragmatic Perspective: Речевой имидж оппозиционного журналиста в прагмалингвистическом ракурсе”. Przegląd Wschodnioeuropejski 11, no. 2 (grudzień 30, 2020): 155–165. Udostępniono grudzień 6, 2023. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pw/article/view/6498.