Artemov, Andrej. „Axiology of “Russian“ in the Prose of Jaroslav Rudiš: Аксиология «русского» в прозе Ярослава Рудиш”. Przegląd Wschodnioeuropejski 11, no. 2 (grudzień 30, 2020): 227–238. Udostępniono grudzień 7, 2023. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pw/article/view/6506.