Alekseyeva, Maria, i Anna V. Pavlova. „The Untranslatability of a Text and the Non-Equivalence of Words: Непереводимость текста и безэквивалентность слов”. Przegląd Wschodnioeuropejski 11, no. 2 (grudzień 30, 2020): 455–469. Udostępniono czerwiec 16, 2024. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pw/article/view/6523.