Graczykowska, Tamara. „Obraz Radzieckiego Sportu W Moskiewskiej „Trybunie Radzieckiej” W ujęciu Ideologicznym I językowym (1927-1938): Soviet Sport in the Moscow Newspaper «Trybuna Radziecka» – Ideology and Language (1927-1938)”. Przegląd Wschodnioeuropejski 12, no. 2 (grudzień 31, 2021): 351–363. Udostępniono kwiecień 21, 2024. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pw/article/view/6886.