1.
Jurkowski R. Udział polskich ziemian z Mińszczyzny w pracach rady nadzwyczajnej do spraw związanych z potrzebami gospodarki rolnej w Rosji w latach 1902-1903: Participation of Polish landowners from Minsk guberniya in the work of the Extraordi-nary Council for matters connected with the needs of agriculture in Russia, in 1902-1903. pw [Internet]. 24 wrzesień 2021 [cytowane 9 grudzień 2023];12(1):43-62. Dostępne na: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pw/article/view/6460