1.
Hurska-Kowalczyk L. Główne podejścia teoretyczne do analizy „kolorowych rewolucji” na obszarze postradzieckim: Theoretical approaches to the analysis of ‘colour revolutions’ in post-Soviet space. pw [Internet]. 24 wrzesień 2021 [cytowane 9 grudzień 2023];12(1):225-34. Dostępne na: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pw/article/view/6473