1.
Sładkiewicz Żanna. Linguistic image of an opposition journalist in the pragmatic perspective: Речевой имидж оппозиционного журналиста в прагмалингвистическом ракурсе. pw [Internet]. 30 grudzień 2020 [cytowane 6 grudzień 2023];11(2):155-6. Dostępne na: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pw/article/view/6498