RECENZENCI

Lista recenzentek i recenzentów


Károly Bibok (Szeged)
Rustem Ciunczuk (Kazań)
Rafał Czachor (Polkowice)
Michaił Darwin (Moskwa)
Nicole Dołowy-Rybińska (Warszawa)
Michaił Dymarski (Sankt Petersburg)
Piotr Fast (Katowice)
Anna Gemra (Wrocław)
Michał Głuszkowski (Toruń)
Igor Grebienkin (Riazań)
Sergiusz Grinev-Griniewicz (Białystok)
Tatiana Janko (Moskwa)
Wojciech Kajtoch (Kraków)
Joanna Gierowska-Kałłaur (Warszawa)
Zbigniew Klimiuk (Warszawa)
Eugeniusz Koko (Gdańsk)
Natalia Korina (Nitra)
Mariusz Korzeniowski (Lublin)
Tomasz Kośmider (Warszawa)
Michaił Kotin (Zielona Góra)
Ałła Kożynowa (Mińsk)
Oleg Leszczak (Kielce)
Olga Michajłowa (Jekaterynburg)
Bara Ndiaye (Olsztyn)
Marta Pančíková (Ostrava)
Anna Pavlova (Germersheim)
Jacek Poniedziałek (Toruń)
Tacciana Ramza (Mińsk)
Ludmiła Safronowa (Ałmaty)
Janina Sawicka (Warszawa)
Agnieszka Sowa-Kofta (Warszawa)
Tadeusz Sucharski (Słupsk)
Władimir Szajdurow (Sankt Petersburg)
Dariusz Tarasiuk (Lublin)
Björn Wiemer (Moguncja)
Anatolij Zahnitko (Donieck/Winnica)
Władimir Zaika (Wielikij Nowgorod)
Marina Zagidullina (Czelabińsk)
Piotr Zemszał (Toruń)
Arkadiusz Żukowski (Olsztyn)