Wróć do szczegółów artykułu Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 21 grudnia 2021 r., sygn. akt II SA/Bk 743/21, Lex nr 3287148, dotycząca kwestii debaty nad raportem o stanie gminy, jak i obligatoryjności uzasadniania uchwały w sprawie nieudzielenia wójtowi wotum zaufania Pobierz Pobierz PDF