[1]
Łachacz, O. i Adamczyk, M. 2020. Postulaty de lege ferenda w zakresie środowiskowych aspektów legalizacji przedsięwzięć budowlanych. Studia Prawnoustrojowe. 47 (mar. 2020). DOI:https://doi.org/10.31648/sp.5276.