[1]
Ostrzechowski, B. 2019. Data początkowa naliczania odsetek za opóźnienie w zapłacie odszkodowania i zadośćuczynienia. Studia Prawnoustrojowe. 46 (grudz. 2019), 341–354.