[1]
Zwolak, S. Łukasz 2021. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 stycznia 2018 r., sygn. akt II OSK 1103/17: Gloss to the decision of the Supreme Court’s of 11 January 2018 (II OSK 1103/17). Studia Prawnoustrojowe. 54 (grudz. 2021). DOI:https://doi.org/10.31648/sp.6239.