[1]
Kazimierczuk, M. 2021. Wsparcie inwestycji przywracających potencjał produkcji rolnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (rozwiązania prawne i praktyka). Studia Prawnoustrojowe. 51 (mar. 2021). DOI:https://doi.org/10.31648/sp.6393.