[1]
Świerczewska-Gąsiorowska, A. 2021. Przestępczość osób starszych – wybrane aspekty kryminologiczne. Studia Prawnoustrojowe. 52 (maj 2021). DOI:https://doi.org/10.31648/sp.6579.